1. vinranka

  vi`nranka subst. ~n vinrankor ORDLED: vin--rank-an
  Svensk ordbok
 2. buskskvätta

  bus`kskvätta subst. ~n buskskvättor ORDLED: busk--skvätt-an
  Svensk ordbok
 3. lövsångare

  lö`vsångare subst. ~n äv. lövsångarn, plur. ~, best. plur. lövsångarna ORDLED: löv--sång-ar-en
  Svensk ordbok
 4. tibast

  ti´bast subst. ~en ORDLED: tibast-en
  Svensk ordbok
 5. mispel

  mis`pel subst. ~n misplar ORDLED: mispl-ar
  Svensk ordbok
 6. palmlilja

  pal`mlilja subst. ~n palmliljor ORDLED: palm--lilj-an
  Svensk ordbok
 7. mahonia

  mahonia [-ho´- el. -hå´-] subst. ~n mahonior ORDLED: mahoni-an
  Svensk ordbok
 8. schnauzer

  schnauzer [ʃnao´(t)ser ljust sj-ljud] subst. ~n schnauzrar ORDLED: schnauzr-ar
  Svensk ordbok
 9. spirea

  spire`a subst. ~n spireor ORDLED: spire-an
  Svensk ordbok
 10. tätting

  tätt`ing subst. ~en ~ar ORDLED: tätt-ing-en
  Svensk ordbok