1. hibiskusar

  hibiskusar, Hibiscus, släkte malvaväxter med drygt 200 arter, flertalet buskar eller små träd hemmahörande i Östasien, Kina, Polynesien och Afrika.
 2. indigo

  indigo, Indigofera, släkte ärtväxter med ca 700 arter buskar, halvbuskar eller fleråriga örter hemmahörande i tropiska och subtropiska trakter, mest i Gamla världen.

 3. bambu

  bambu, arter av släktena Arundinaria, Bambusa, Chusquea, Den­d­rocalamus, Fargesia, Guadua, Melocanna, Phyl­lostachys och Sasa i växtfamiljen gräs.
 4. järnek

  järnek, kristtorn, Ilex aquifolium, art i familjen järneksväxter.
 5. vandrande pinnar

  vandrande pinnar, alla arter (utom vandrande blad) i insektsordningen spökskräckor.
 6. myror

  myror, Formicidae, familj midjesteklar som har världsvid utbredning och omfattar cirka 8 000 arter, de flesta i tropikerna, i Sverige finns 115 (sex av dem förekommer här endast inomhus).

 7. noshörningar

  noshörningar, Rhinocerotidae, familj uddatåiga hovdjur med fem nutida arter och flera utdöda.
 8. tibast

  tibast, Daphne, släkte tibastväxter med ca 50 arter lövfällande eller ständigt gröna, krypande eller upprätt växande mindre buskar i Europa och Asien.
 9. JHVH

  JHVH, det viktigaste gudsnamnet inom judendomen, namnet på Israels gud.
 10. tundra

  tundra, det skoglösa området mellan barrskogsområdet (tajgan) och området med hav eller glaciärer särskilt i norra Europa och Asien och arktiska Canada.