1. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 2. darwinism

  darwinism, äldre benämning på utvecklings- eller evolutionsläran.
 3. Birka

  Birka, vikingatida handelsplats eller ”stad” i svearnas rike, sedan medeltiden identifierad med mälarön Björkö i Adelsö socken, Uppland.

 4. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.
 5. Købstadsmuseet ”Den gamle by”

  Købstadsmuseet ”Den gamle by”, Aarhus, Danmark, se Den gamle by.
 6. Den gamle by

  Den gamle by, Danmarks Købstadsmuseum, Aarhus, det enda danska friluftsmuseet för stadsbebyggelse.
 7. iliofemoral by-pass

  iliofemoral by-pass, inopererat kärl som leder blodet från stora höftartären ( arteria iliaca) till lårartären ( arteria femoralis).
 8. side by side

  side by side, dubbelpipigt brytvapen för hagel eller kula med ena pipan vid sidan av den andra, i motsats till bockbössa med vertikal placering av piporna.
 9. South by Southwest

  South by Southwest, SXSW, musikkonferens och musikfestival i Austin i Texas, USA, anordnad årligen sedan 1987.
 10. viking

  viking, nordisk sjökrigare eller sjörövare under vikingatiden.