1. Aarhus

  Aarhus, 1948–2011 stavat Århus, kommun och stad i Region Midtjylland, östra Jylland, Danmark.

 2. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 3. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 4. geolekt

  geolekt, språkform som förknippas med ett visst geografiskt område, oftast större än by, socken eller landskap, till exempel finlandssvenska (med dialekter som nyländska, åboländska och österbottniska), norrländska mål, sveamål och götamål.
 5. progressivism

  progressivism, progressiv pedagogik , pedagogisk reformrörelse som uppkom i Europa och USA kring 1920.
 6. Ottawa

  Ottawa, huvudstad i Canada.

 7. jetmotor

  jetmotor, reamotor , den numer vanligaste motorn för större flygplan.
 8. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket

  Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket, traditionell svensk översättning av Winston Churchills yttrande i underhuset 20 augusti 1940: Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
 9. samhälle

  samhälle är ett ord som används i lite olika betydelser.
 10. kallfront

  kallfront är ett smalt och långsträckt område i atmosfären där kallare luft tränger undan varmare luft.