1. bygel

  by`gel subst. ~n byglar ORDLED: bygl-ar
  Svensk ordbok
 2. bygelmekanism

  bygelmekanism, bygelspännare, mekanism på gevär, vilken öppnas och stängs med hjälp av en hävarm på vapnets undersida.
 3. bygelhjälm

  bygelhjälm, öppen hjälm med fem till nio lodrätt ställda byglar framför ansiktsöppningen.
 4. bygelkanna

  bygelkanna, engelska stirrup jar, modern benämning på keramikvas som var vanlig i den grekiska världen under sen bronsålder (ca 1550–1050 f.Kr.).
 5. bygelkrona

  bygelkrona, inom heraldiken s.k. sluten krona med vanligen åtta upptill förenade byglar.
 6. bygelhorn

  bygelhorn är en grupp bleckblåsinstrument.
 7. bygelhäst

  bygelhäst, gymnastikredskap som består av en liksidig ”kropp” av läderklätt trä, med två (sadel-)byglar samt fyra i höjdled ställbara ben.
 8. bygelsåg

  bygelsåg, maskindriven såg med fram- och återgående rörelse, vanligen använd i metalliska material.
 9. bygelhorn

  by`gelhorn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bygel--horn-et
  Svensk ordbok
 10. bygellås

  by`gellås subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bygel--lås-et
  Svensk ordbok