1. mungiga

  mungiga eller munharpa är ett musikinstrument.
 2. stolpsko

  stolpsko, klätterjärn, anordning som gör det möjligt att klättra uppför stolpar av trä.
 3. handgranat

  handgranat är ett militärt vapen som kastas för hand och används för strid på korta avstånd.
 4. lie

  lie, handredskap varmed gräs slås eller säd mejas.
 5. fibula

  fibula , dräktnål, vanligen av brons, allmänt använd i Europa under bronsåldern och järnåldern.
 6. Östergötland

  Östergötland, landskap i Götaland.

 7. liturgiska föremål

  liturgiska föremål, kärl som används i den kristna gudstjänsten, främst vid nattvardsfirande.
 8. byling

  by`ling subst. ~en ~ar ORDLED: byl-ing-en
  Svensk ordbok
 9. strömavtagare

  ström`avtagare subst. ~n äv. strömavtagarn, plur. ~, best. plur. strömavtagarna ORDLED: ström--av-tag-ar-en
  Svensk ordbok
 10. råttfälla

  rått`fälla subst. ~n råttfällor ORDLED: rått--fäll-an
  Svensk ordbok