1. märka

  mär`ka verb märkte märkt, pres. märker ORDLED: märk-er SUBST.: märkande (till 1 och 2), märkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. par

  1par subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: par-et
  Svensk ordbok
 3. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 4. slita

  sli`ta verb slet slitit sliten slitna, pres. sliter ORDLED: slit-er SUBST.: slitande, slitning (till 1,2 och 4); slit (till 3)
  Svensk ordbok
 5. och

  och [åk´ el. å] konj.
  Svensk ordbok
 6. spänna

  spänn`a verb spände spänt, pres. spänner ORDLED: spänn-er SUBST.: spännande, spänning (till 3)
  Svensk ordbok
 7. passa

  pass`a verb ~de ~t ORDLED: pass-ar SUBST.: passande, passning
  Svensk ordbok
 8. jord

  jo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: jord-en
  Svensk ordbok
 9. riva

  ri`va verb rev rivit riven rivna, pres. river ORDLED: riv-er SUBST.: rivande, rivning; riv (till 4)
  Svensk ordbok
 10. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok