1. californium

  californium, instabilt (radioaktivt) metalliskt grundämne med atomnummer 98, kemiskt tecken Cf, hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3.
 2. californium

  californium [-få´rn-] subst. californiet el. ~ el. ~et ORDLED: californi-um-et
  Svensk ordbok
 3. Cf

  Cf, kemiskt tecken för grundämnet californium.
 4. transuraner

  transuraner, grundämnen tyngre än det tyngsta naturligt förekommande grundämnet, uran med protontal Z=92.
 5. Glenn T. Seaborg

  Seaborg, Glenn Theodore, 1912–99, amerikansk kemist, professor vid University of California, Berkeley, från 1945.
 6. nobelium

  nobelium, instabilt (radioaktivt) grundämne hörande till aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken No.
 7. dubnium

  dubnium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 105, kemiskt tecken Db.
 8. seaborgium

  seaborgium, instabilt (radioaktivt) grundämne med atomnummer 106, kemiskt tecken Sg.
 9. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 10. einsteinium

  einsteinium, instabilt (radioaktivt) metalliskt grundämne med atomnummer 99, tillhörande aktiniderna i periodiska systemets grupp 3 och homolog till holmium; kemiskt tecken Es.