1. cAMP

  cAMP, cykliskt adenosinmonofosfat, adenosin-3′,5′-monofosfat, cyklisk nukleotid som fungerar som en budbärarmolekyl inne i celler och förmedlar effekterna av många hormoner och neurotransmittorer.
 2. Zlatan Ibrahimović

  Ibrahimović, Zlatan, född 1981, fotbollsspelare (forward), som sedan 2020 spelar för AC Milan.

 3. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 4. Camp David-avtalen

  Camp David-avtalen, överenskommelser om riktlinjer för fred i Mellersta Östern, ingångna i september 1978.
 5. G-proteinkopplade receptorer

  G-proteinkopplade receptorer, GPCR:s, stor familj av receptorer på cellens utsida som reagerar på olika stimuli genom att aktivera G-proteiner på cellens insida.
 6. Jimmy Carter

  Carter, James Earl (Jimmy), Jr, född 1 oktober 1924, amerikansk politiker (demokrat), USA:s president 1977–81.
 7. robinsonad

  robinsonad, berättelse om någon eller några som lider skeppsbrott eller av andra skäl isoleras från civilisationen och kämpar för överlevnad, efter mönster av Defoes ”Robinson Crusoe”.
 8. 11 september-attackerna

  11 september-attackerna, den samordnade terroraktion som tisdagen 11 september 2001 raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar av amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon i Washington D.C.
 9. camp

  camp, benämning på ett förhållningssätt i smakfrågor, kännetecknat av att omvärlden ses som en estetisk angelägenhet, och där det förkonstlade och det oskuldsfulla utgör grundförutsättningarna.
 10. Osloprocessen

  Osloprocessen, fredsprocess mellan Israel och Palestina.