1. Eddie Cantor

  Cantor, Eddie, egentligen Edward Israel Iskowitz, 1892–1964, amerikansk sångare och filmkomiker.
 2. Burali-Fortis paradox

  Burali-Fortis paradox uppstår i Cantors mängdteori om inte begränsningar införs i möjligheten att bilda mängder.
 3. Georg Cantor

  Cantor, Georg, 1845–1918, tysk matematiker, mest känd som skaparen av mängdteorin.
 4. mängdteori

  mängdteori, mängdlära, matematisk teori om mängder, i sina huvuddrag utvecklad av Georg Cantor vid slutet av 1800-talet.
 5. Bernhard Bolzano

  Bolzano, Bernhard, född 5 oktober 1781, död 18 december 1848, österrikisk filosof, matematiker och teolog.
 6. kardinaltal

  kardinaltal, tal som anger antalet element i en mängd, mängdens mäktighet.