1. Jörgen Cederberg

  Cederberg, Jörgen, 1931–2008, producent och regissör.
 2. Maria Cederschiöld

  Cederschiöld, Maria, 1815–92, diakonissa, brorsdotter till Pehr Gustaf Cederschiöld, kusin till Gustaf Cederschiölds far.
 3. Hugo Cedergren

  Cedergren, Hugo, 1891–1971, ungdomsledare.
 4. Hjalmar Cederström

  Cederström, Hjalmar, 1880–1953, arkitekt.
 5. Bror Cederström

  Cederström, Bror, 1754–1816, friherre, generallöjtnant; jämför släktartikel Cederström.
 6. Gustav Cederwall

  Cederwall, Gustav, 1913–2008, ämbetsman och nationalekonom.
 7. Roland Cedermark

  Cedermark, Roland, 1938–2020, dragspelare, sångare och låtskrivare.

 8. Carl Olof Cederlund

  Cederlund, Carl Olof, född 1938, marinarkeolog, professor vid Södertörns högskola sedan 1999.
 9. Pehr Gustaf Cederschiöld

  Cederschiöld, Pehr Gustaf, 1782–1848, läkare, riksdagsman (framstegspartiet), professor i förlossningskonst vid Karolinska Institutet och direktör vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm från 1822.
 10. Carl August Cederborg

  Cederborg, Carl August, 1849–1933, tidningsman och författare.