1. cedera

  cedera, avstå från.
 2. cedera

  cede´ra verb ~de ~t ORDLED: ced-er-ar SUBST.: cederande
  Svensk ordbok
 3. cedent

  cedent, direktförsäkringsbolag som avger (cederar) en större eller mindre del av sin direkta affär i återförsäkring till andra försäkringsbolag.
 4. discessus

  discessus [-ses`-] subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: dis-cess-us
  Svensk ordbok
 5. excess

  excess´ subst. ~en ~er ORDLED: ex-cess-en
  Svensk ordbok
 6. cession

  cession [seʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: cess-ion-en
  Svensk ordbok
 7. recess

  recess´ subst. ~en ~er ORDLED: re-cess-en
  Svensk ordbok
 8. succession

  succession [sukseʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: suc-cess-ion-en
  Svensk ordbok