1. Maria Cederschiöld

  Cederschiöld, Maria, 1815–92, diakonissa, brorsdotter till Pehr Gustaf Cederschiöld, kusin till Gustaf Cederschiölds far.
 2. Hjalmar Cederström

  Cederström, Hjalmar, 1880–1953, arkitekt.
 3. Bror Cederström

  Cederström, Bror, 1754–1816, friherre, generallöjtnant; jämför släktartikel Cederström.
 4. Pehr Gustaf Cederschiöld

  Cederschiöld, Pehr Gustaf, 1782–1848, läkare, riksdagsman (framstegspartiet), professor i förlossningskonst vid Karolinska Institutet och direktör vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm från 1822.
 5. Ellen Hartman-Cederström

  Hartman-Cederström, Ellen, född Hedlund, 1860–1945, skådespelerska, anställd vid Dramaten 1880–91 samt 1894–98.
 6. cedera

  cede´ra verb ~de ~t ORDLED: ced-er-ar SUBST.: cederande
  Svensk ordbok
 7. cedent

  cedent, direktförsäkringsbolag som avger (cederar) en större eller mindre del av sin direkta affär i återförsäkring till andra försäkringsbolag.
 8. discessus

  discessus [-ses`-] subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: dis-cess-us
  Svensk ordbok
 9. excess

  excess´ subst. ~en ~er ORDLED: ex-cess-en
  Svensk ordbok
 10. cession

  cession [seʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: cess-ion-en
  Svensk ordbok