1. Gustaf Cederschiöld

  Cederschiöld, Gustaf, 1849–1928, språkforskare, professor i nordiska språk i Göteborg 1893–1914.
 2. Gunnar Cederschiöld

  Cederschiöld, Gunnar, 1887–1949, målare, tecknare och författare; son till Gustaf Cederschiöld.
 3. Bror Cederström

  Cederström, Bror, 1754–1816, friherre, generallöjtnant; jämför släktartikel Cederström.
 4. Pehr Gustaf Cederschiöld

  Cederschiöld, Pehr Gustaf, 1782–1848, läkare, riksdagsman (framstegspartiet), professor i förlossningskonst vid Karolinska Institutet och direktör vid Allmänna barnbördshuset i Stockholm från 1822.
 5. Ellen Hartman-Cederström

  Hartman-Cederström, Ellen, född Hedlund, 1860–1945, skådespelerska, anställd vid Dramaten 1880–91 samt 1894–98.
 6. cedent

  cedent, direktförsäkringsbolag som avger (cederar) en större eller mindre del av sin direkta affär i återförsäkring till andra försäkringsbolag.