1. census

  census, regler om exempelvis inkomst och förmögenhet som villkor för valbarhet och rösträtt.
 2. censur

  censur, psykisk funktion som hindrar oacceptabla, omedvetna impulser från att fånga personens medvetna uppmärksamhet.
 3. censor

  censor, antik romersk ämbetsman.
 4. censur

  censur, förhandsgranskning av innehållet i olika kommunikationskanaler som tidningar, tidskrifter, böcker, teaterföreställningar, filmer, radio- och TV-program osv.
 5. censor

  censor, statlig tjänsteman med uppgift att förhandsgranska innehållet i olika kommunikationskanaler: tidningar, böcker, filmer osv.
 6. censor

  censor, övervakare av studentexamen.
 7. censurering

  censurering, term som gäller bedömning av datamaterial.
 8. censurpost

  censurpost, post som öppnats och kontrollerats av myndighet.
 9. censor librorum

  censor librorum, innehavaren av ett ämbete inrättat vid 1686 års riksdag för att granska manuskript avsedda för tryckning.
 10. census

  cen`sus subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: cens-us
  Svensk ordbok