1. Pragvåren

  Pragvåren, perioden av reformkommunism i Tjeckoslovakien våren och sommaren 1968.

 2. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 3. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 4. massmedieideologi

  massmedieideologi, ideologi, ibland kallad teori, rörande förhållandet mellan massmedier och i första hand politiska institutioner.
 5. censurera

  censure´ra verb ~de ~t ORDLED: cens-ur-er-ar SUBST.: censurerande, censurering; censur
  Svensk ordbok
 6. Denis Diderot

  Diderot, Denis, född 5 oktober 1713, död 31 juli 1784, fransk författare och filosof.
 7. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan, född 26 januari 1763, död 8 mars 1844, kung av Sverige och Norge från 1818 (i Norge kallad Karl III Johan).
 8. graffiti

  graffiti kan utgöras av text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom för att dekorera eller för att uttrycka åsikter och känslor.
 9. Cornelis Vreeswijk

  Vreeswijk, Cornelis, född 8 augusti 1937, död 12 november 1987, visdiktare och sångare.

 10. indoktrinering

  indoktrinering är ett sätt att medvetet påverka människor så att de tänker och känner på ett visst sätt.