1. chabasit

    chabasit, färglöst eller vitt, ibland gul- eller rödtonat mineral med vitt streck (pulverfärg) och glasig lyster.
  2. zeoliter

    zeoliter, grupp aluminiumsilikater som omfattar ca 60 naturligt förekommande mineral och ett hundratal syntetiska (konstgjorda) motsvarigheter.