1. dansk–svenska krig.

  dansk–svenska krig är ett gemensamt namn på alla de krig som utkämpades mellan Sverige och Danmark.
 2. chansning

  chansning [çaŋ`s-, çan`s- äv. ʃaŋ`s-, ʃan`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: chans-ning-en
  Svensk ordbok
 3. vågstycke

  vå`gstycke subst. ~t ~n ORDLED: våg--styck-et
  Svensk ordbok
 4. chanstagning

  chanstagning [çaŋ`s-, çan`s- äv. ʃaŋ`s-, ʃan`s-] subst. ~en ~ar ORDLED: chans--tag-ning-en
  Svensk ordbok
 5. vågspel

  vå`gspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: våg--spel-et
  Svensk ordbok
 6. gissning

  giss`ning subst. ~en ~ar ORDLED: giss-ning-en
  Svensk ordbok
 7. chansa

  chansa [çaŋ`sa, çan`sa äv. ʃaŋ`sa, ʃan`sa] verb ~de ~t ORDLED: chans-ar SUBST.: chansande, chansning
  Svensk ordbok
 8. äventyr

  ä`ventyr subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ävent-yr-et
  Svensk ordbok