1. kaffesurrogat

  kaffesurrogat, kaffeersättning , kaffetillsättning, växtpreparat som används för att ersätta eller dryga ut riktigt kaffe.
 2. endivia

  endivia (italienska endivia, av grekiska entybon, jämför senlat. intybea, kanske ett ord av arabiska ursprung), Cichorium endivia, art i familjen korgblommiga växter.
 3. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 4. vägvårda

  vä`gvårda subst. ~n vägvårdor ORDLED: väg--vård-an
  Svensk ordbok