1. nässeldjur

  nässeldjur, Cnidaria, stam vattenlevande djur som omfattar ca 11 000 nu levande arter och har världsvid utbredning i alla hav.
 2. metamorfos

  metamorfos (latin metamorphosis ’förvandling’, av likabetydande grekiska metamorphsis, av meta- och morfos), förvandling, omvandling.
 3. koralldjur

  koralldjur, Anthozoa, klass nässeldjur med ca 6 500 nutida arter i världens alla hav.
 4. ciliater

  ciliater, flimmerdjur, infusionsdjur, infusorier, Ciliophora, stam protozoer som omfattar mer än 7 000 arter.
 5. bandmaskar

  bandmaskar, binnikemaskar, Cestoda, klass plattmaskar med ca 4 000 arter, som samtliga är parasiter med komplicerade livscykler.
 6. ringbärare

  ringbärare, Cycliophora , stam djur som lever i havet som symbionter på kräftdjurs mundelar.
 7. musslor

  musslor, Bivalvia, klass blötdjur med ca 15 000 nu levande arter i sött, bräckt eller salt vatten.
 8. exkretionsorgan

  exkretionsorgan, organ som i organismer avlägsnar ämnen som i för hög mängd eller koncentration är obrukbara eller skadliga, t.ex. vatten, oorganiska joner eller kvävemetaboliter (t.ex. urea, urinsyra och ammoniak).
 9. ependym

  ependym, ett enkelt lager cilierade cylindriska celler som bekläder väggarna i hjärnans ventrikelsystem och ryggmärgens centralkanal.
 10. lofofor

  lofofor (av grekiska lophos, jämför lofodonti, och - phoros ’-bärande’, till pherō ’bära’), tentakelkrona hos mossdjur, hästskomaskar och armfotingar.