1. veligerlarv

  veligerlarv, pelagisk larv hos snäckor och musslor.
 2. Mesozoa

  Mesozoa, det vetenskapliga namnet på en stam med några små, enkelt byggda inreparasitiska djur uppbyggda av två kroppsskikt.
 3. virvelmaskar

  virvelmaskar, Turbellaria, klass plattmaskar med minst 5 000 arter, varav minst 350 i Sverige.
 4. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.