1. mikrotubuli

  mikrotubuli, rörformiga strukturer i cytoplasman hos eukaryota (kärnförsedda) celler.
 2. slemhinna

  slemhinna, tunica mucosa , mukosa, kroppsvävnad som består av epitelceller i ett eller flera skikt samt en tunn bindvävshinna.
 3. lokomotion

  lokomotion, djurens rörelsesätt.
 4. cilie

  ci´lie subst. ~n ~r ORDLED: cili-en
  Svensk ordbok
 5. immotile-cilia syndrome

  immotile-cilia syndrome, medfödd orörlighet hos kroppens flimmerhår, se primär ciliär dyskinesi.
 6. skäggmaskar

  skäggmaskar, Pogonophora , stam marina bottenlevande djur fördelade på två klasser, egentliga skäggmaskar ( Perivata) och skorstensmaskar ( Vestimentifera), tillsammans ca 150 arter.
 7. Björn Afzelius

  Afzelius, Björn, 1925–2008, zoolog, professor i biologisk ultrastrukturforskning vid Stockholms universitet från 1968; jämför släktartikel Afzelius.
 8. djur

  djur, Animalia, ett rike organismer som lever av att äta andra, levande eller döda, organismer.
 9. druvhinna

  druvhinna, latin uvea, mellersta skiktet i ögonklotet bestående av åderhinnan, choroidea, strålkroppen, corpus ciliare, och regnbågshinnan, iris.
 10. klockdjur

  klockdjur, Vorticellidae , familj ciliater som förekommer i såväl sött som salt vatten.