1. plattmaskar

  plattmaskar, Platyhelminthes, stam med ca 25 000 arter frilevande eller parasitiska maskar.
 2. tubulin

  tubulin, ett protein som finns i eukaryota celler och är huvudkomponenten i mikrotubuli vilka t.ex. deltar i mitosen och bygger upp cilier.
 3. kammaneter

  kammaneter, Ctenophora, djurstam med ca 100–150 kända arter i världens alla hav, varav fyra regelbundet i svenska vatten, bl.a. havskrusbär.
 4. muciner

  muciner, slemämnen, en grupp högmolekylära glykoproteiner som utsöndras av körtlar i slemhinnor.
 5. kemoreceptorer

  kemoreceptorer, celler eller organ som är känsliga för kemisk stimulering.
 6. cellmigration

  cellmigration, cellvandring, enskilda cellers förflyttning av egen kraft.
 7. hårceller

  hårceller, hos ryggradsdjur sinnesceller med ett stort antal utskott, sinneshår, från cellytan.
 8. mukociliär transport

  mukociliär transport, mekanism som renar luftvägarna från bakterier och andra föroreningar.
 9. ringbärare

  ringbärare, Cycliophora , stam djur som lever i havet som symbionter på kräftdjurs mundelar.
 10. hjuldjur

  hjuldjur, Rotatoria, Rotifera, stam små djur, vanligen mellan 0,4 och 1 mm långa, några få 2 mm.