1. mukociliär transport

  mukociliär transport, mekanism som renar luftvägarna från bakterier och andra föroreningar.
 2. hjuldjur

  hjuldjur, Rotatoria, Rotifera, stam små djur, vanligen mellan 0,4 och 1 mm långa, några få 2 mm.
 3. flimmerepitel

  flimmerepitel, skikt av epitelceller som är försedda med flimmerhår, cilier.
 4. protonefridium

  protonefridium, exkretionsorgan hos vissa ryggradslösa djur.
 5. dynein

  dynein, proteinkomplex som ingår i cilier (flimmerhår) och flageller (gissel).
 6. auricularia

  auricularia, larvtyp hos tagghudingsklassen sjögurkor med ett starkt slingrat band av cilier (flimmerhår), larvens rörelseorgan, runt kroppen.
 7. flamcell

  flamcell, cyrtocyt , cell i protonefridium, ett exkretionsorgan hos vissa ryggradslösa djur.
 8. kino-

  kino-, sammansättningsled i vetenskaplig terminologi för att beteckna ’rörelse’, t.ex. i ordet kinocilier ’rörliga cilier’ (flimmerhår).
 9. cylinderepitel

  cylinderepitel, enkelt lager av cylinderformade celler på ytan av de flesta slemhinnor, t.ex. i mag–tarmkanalen eller i andningsvägarna, i sistnämnda fall försett med flimmerhår, cilier.
 10. Mnemiopsis leidyi

  Mnemiopsis leidyi, art i kammanetfamiljen Bolinopsidae.