1. cirrer

  cirrer, zoologisk term, hos protozogruppen ciliater buskar av ett stort antal hoptovade cilier (flimmerhår).
 2. primär ciliär dyskinesi

  primär ciliär dyskinesi, PCD, medfödd cilieorörlighet, immotile-cilia syndrome, medfödd orörlighet eller nedsatt rörlighet hos kroppens flimmerhår, cilierna.
 3. animal

  animal, som avser eller tillhör djurriket, djur-; djurisk, djurliknande, instinktiv, sinnlig.
 4. basalkropp

  basalkropp, basalkorn, kinetosom, struktur från vilken ett gissel (en flagell) eller ett flimmerhår (en cilie) växer ut från en eukaryot cell.
 5. respirationsepitel

  respirationsepitel, cellskikt, som består av epitelceller, i slemhinnan i andningsvägarna: näshålan, bihålorna, luftstrupen och luftrören (bronkerna).
 6. allélav

  allélav, Anaptychia ciliaris, bladlik till nästan busklik lavart med smala lober som har långa utskott (cilier) i kanterna.
 7. H-antigen

  H-antigen, beteckning för substanser i bakteriers rörelseorgan (cilier eller flageller), som ger upphov till antikroppar.
 8. Hemimastigophora

  Hemimastigophora, det vetenskapliga namnet på en stam protozoer som endast omfattar en känd art, Hemimastix amphikineta, som har påträffats i Australien och Sydamerika.
 9. Diploporita

  Diploporita, det vetenskapliga namnet på en utdöd klass tagghudingar som levde från ordovicium till devon (för ca 480–380 miljoner år sedan).
 10. finlav

  finlav, Physcia tenella , art av bladlavstyp med rikt förgrenad, finflikig bål, där flikarna, loberna, har långa cilier i kanten.