1. cirkel

  cirkel, en plan sluten kurva vars alla punkter har samma avstånd till en given punkt, cirkelns centrum eller medelpunkt.
 2. omskriven cirkel

  omskriven cirkel, cirkel som går genom varje hörn i en plan figur.
 3. inskriven cirkel

  inskriven cirkel, cirkel som är belägen i en plan figur och som tangerar varje sida i figuren.
 4. Svensk magisk cirkel

  Svensk magisk cirkel, sammanslutning för trollkonstnärer, se SMC.
 5. cirkel

  cir`kel subst. ~n cirklar ORDLED: cirkl-ar
  Svensk ordbok
 6. cirkeldelning

  cirkeldelning, att med hjälp av endast passare och linjal dela en cirkels periferi i n lika stora delar.
 7. cirkelsektor

  cirkelsektor är en ”tårtbit” av en cirkels yta.
 8. cirkelbåge

  cirkelbåge är en bit av cirkelns omkrets.
 9. cirkelkors

  cirkelkors, likarmat kors omslutet av en cirkel.
 10. cirkelvalv

  cirkelvalv, arkitekturterm, se valv.