1. cirkeldiagram

  cirkeldiagram är detsamma som sektordiagram.
 2. cirkelbevis

  cirkelbevis, bevis i vilket det som skall bevisas, slutsatsen, förekommer som premiss i beviset och alltså redan förutsätts vara sant; ett cirkelbevis ger således inte någon ny kunskap.
 3. Cirkelpassaren

  Cirkelpassaren, Circinus, oansenlig stjärnbild på södra stjärnhimlen, belägen strax intill den ljusa stjärnan α i Kentauren (Alfa Centauri).
 4. cirkelsåg

  cirkelsåg, såg med sågblad i form av en rund roterande skiva med sågtänder längs skivans yttre kant.
 5. cirkelring

  cirkelring, plant område som begränsas av två koncentriska cirklar, dvs. två cirklar med gemensam medelpunkt.
 6. cirkelstämpel

  cirkelstämpel, poststämpel som använts sedan 1834 och har årtalet angivet i en vågrät linje.
 7. cirkelns kvadratur

  cirkelns kvadratur, problemet att exakt konstruera en kvadrat med samma area som en given cirkel, ett av de tre klassiska konstruktionsproblemen.
 8. cirkelbåge

  cir`kelbåge subst. ~n cirkelbågar ORDLED: cirkel--båg-en
  Svensk ordbok
 9. cirkelrund

  cir`kelrund adj. cirkelrunt ORDLED: cirkel--rund
  Svensk ordbok
 10. cirkelbana

  cir`kelbana subst. ~n cirkelbanor ORDLED: cirkel--ban-an
  Svensk ordbok