1. cirkelsåg

  cir`kelsåg subst. ~en ~ar ORDLED: cirkel--såg-en
  Svensk ordbok
 2. cirkelprocess

  cir`kelprocess subst. ~en ~er ORDLED: cirkel--pro-cess-en
  Svensk ordbok
 3. cirkelsektor

  cir`kelsektor subst. ~n ~er ORDLED: cirkel--sekt-or-er
  Svensk ordbok
 4. cirkelledare

  cir`kelledare subst. ~n äv. cirkelledarn, plur. ~, best. plur. cirkelledarna ORDLED: cirkel--led-ar-en
  Svensk ordbok
 5. cirkelsegment

  cir`kelsegment subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cirkel--seg-ment-et
  Svensk ordbok
 6. cirkelbevis

  cir`kelbevis subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: cirkel--be-vis-et
  Svensk ordbok
 7. cirkeldefinition

  cir`keldefinition subst. ~en ~er ORDLED: cirkel--de-fin-it-ion-en
  Svensk ordbok
 8. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 9. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 10. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.