1. Ku Klux Klan

  Ku Klux Klan, högerextremistisk organisation i USA bildad 1866, ursprungligen som en klubb för veteraner från sydstatsarmén.
 2. hermeneutik

  hermeneutik, läran om tolkning.
 3. dynamik

  dynamik, den del av mekaniken som beskriver kroppars rörelse under inverkan av krafter.
 4. kon

  kon, i matematiken en geometrisk figur som består av strålar, generatriser, vilka utgår från en fix punkt, konens spets.
 5. kompass

  kompass (italienska compasso ’kompass’, egentligen ’cirkel’, ’passare’, av compassare ’stega’, ’avmäta’, ’mäta med passare’, av latin passus ’steg’), instrument som bland annat används för att bestämma rörelseriktning eller bäring till föremål på jordytan.

 6. ptolemaiska systemet

  ptolemaiska systemet, den astronomiska världsbild som utvecklades av Ptolemaios i hans ”Almagest”.
 7. centripetalkraft

  centripetalkraft, kraft som påverkar en kropp som rör sig i en krökt bana (vanligen en cirkel) och drar kroppen mot banans centrum.
 8. Born–Habers cirkelprocess

  Born–Habers cirkelprocess, tänkt process med vars hjälp man på omvägar beräknar en vanligtvis experimentellt svårbestämd energistorhet, t.ex. gitterenergin för en jonkristall.
 9. kretslopp

  kretslopp är en rörelse i cirkel som pågår hela tiden, till exempel jordens kretslopp kring solen.
 10. abstrakt

  abstrakt, saknande individuella drag eller påtaglighet; motsats: konkret.