1. kompass

  kompass´ subst. ~en ~er ORDLED: kom-pass-en
  Svensk ordbok
 2. inskriva

  in`skriva verb inskrev inskrivit inskriven inskrivna, pres. inskriver ORDLED: in--skriv-er SUBST.: inskrivande, inskrivning
  Svensk ordbok
 3. kabinett

  kabinett´ subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kab-in-ett-et
  Svensk ordbok
 4. inre

  in´re adj., komp., ingen böjning ORDLED: in-re
  Svensk ordbok
 5. ring

  ring subst. ~en ~ar ORDLED: ring-en
  Svensk ordbok
 6. parallell

  1parallell´ adj. ~t ORDLED: parall-ell
  Svensk ordbok
 7. dans

  dans subst. ~en ~er ORDLED: dans-en
  Svensk ordbok
 8. stjärna

  stjä`rna subst. ~n stjärnor ORDLED: stjärn-an
  Svensk ordbok
 9. ond

  ond adj. ont, efter prep. ibl. ondo, komp. ~are el. vanl. värre [vär´e], superl. ~ast el. vanl. värst
  Svensk ordbok