1. Kräftan

  Kräftan, Cancer, en under en stor del av året från Sverige synlig men föga framträdande stjärnbild på norra stjärnhimlen vilken ingår i djurkretsen.
 2. ekvator

  ekvator, skärningslinjen mellan en himlakropps yta och det plan som går vinkelrätt mot rotationsaxeln och genom medelpunkten.
 3. involuta

  involuta av latin involvo ’inveckla’, ’inhölja’, eg.: ’rulla in’), inhyllningskurva, kurva ortogonal till alla tangenter till en given kurva (som utgör dess evoluta).
 4. radian

  radian, SI-enhet med beteckningen rad för plan vinkel.
 5. Saddam Hussein

  Saddam Hussein, Ṣaddām Ḥusayn at-Tikrītī, född 28 april 1937, död 30 december 2006, irakisk politiker, landets härskare, president och regeringschef 1979–2003.
 6. eutrofiering

  eutrofiering, utveckling mot mera näringsrika förhållanden, oavsett om detta beror på en naturlig utveckling eller om förhållandena orsakats av människan.
 7. lillcirkel

  lillcirkel, parallellcirkel , en cirkel på en sfär som inte är en storcirkel.
 8. contradictio in adiecto

  contradictio in adiecto (lat., ’motsägelse i det tillagda (ordet)’), ett logiskt fel som består i att man ger ett begrepp en bestämning som är oförenlig med begreppets definition, som i ”fyrkantig cirkel”.
 9. hakkors

  hakkors, likarmat kors med ändarna böjda, i regel rätvinkligt, ibland bågformigt, antingen medurs eller moturs.
 10. elementlära

  elementlära, föreställning i äldre filosofi att materien är sammansatt av vissa grundämnen, element.