1. cirkelsåg

  cirkelsåg, såg med sågblad i form av en rund roterande skiva med sågtänder längs skivans yttre kant.
 2. cirkelsåg

  cir`kelsåg subst. ~en ~ar ORDLED: cirkel--såg-en
  Svensk ordbok
 3. shakers

  shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.
 4. sågning

  sågning, metod för avskiljning av material med liten materialförlust.
 5. såg

  såg är ett verktyg som man bearbetar material med.
 6. snickeri och träslöjd.

  snickeri och träslöjd. Arbeta i trä kan man göra med både handverktyg och med snickerimaskiner.
 7. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.
 8. såg

  såg subst. ~en ~ar ORDLED: såg-en
  Svensk ordbok