1. Souleymane Cissé

  Cissé, Souleymane ( Soulaymani), född 1940, malisk filmregissör.
 2. tonnamn

  tonnamn, musikterm.
 3. Gustav Mahler

  Mahler, Gustav, född 7 juli 1860, död 18 maj 1911, österrikisk tonsättare och dirigent.

 4. förtecken

  förtecken, tecken som i notskrift markerar ett halvt stegs höjning (anges med ♯) eller sänkning (anges med ♭) av en ton.
 5. Franz Berwald

  Berwald, Franz, född 23 juli 1796, död 3 april 1868, tonsättare; kusin till Johan Fredrik Berwald.
 6. kvart

  kvart, musikterm som anger avståndet från en ton till den fjärde tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 7. kromatik

  kromatik (grekiska chrōmatikos egentligen ’som har avseende på färg’, av chrōma ’färg’; jämför chrōmatikē mousikē ’kromatisk musik’), sammanfattande musikterm för stilistiskt betingade tillägg av halvtonssteg till sjutonsförrådet i en diatonisk skala (jämför diatonik).
 8. C

  C, programspråk för datorer, utvecklat av Dennis Ritchie ( 1941–2011) vid Bell Laboratories i USA.
 9. Frédéric Chopin

  Chopin [ʃɔpɛ̃], Frédéric, polska Fryderyk Franciszek Szopen, född 1 mars 1810, död 17 oktober 1849, polsk tonsättare, pianist och pianopedagog.
 10. grönskator

  grönskator, Cissa , släkte kråkfåglar med två arter, vanlig grönskata ( C. chinensis) och kortstjärtad grönskata ( C. thalassina), båda i östra och sydöstra Asiens skogar.