1. citaträtt

  citaträtt är den rättighet man har att citera (återge korta avsnitt) ur offentliggjorda verk (verk som gjorts tillgängliga för allmänheten).
 2. nulla dies sine linea

  nulla dies sine linea (latin), ’ingen dag utan en linje’, levnadsregel som enligt Plinius d.ä. uppställts av den grekiska målaren Apelles.
 3. fin de siècle

  fin de siècle, inom kultur- och idéhistorien beteckning för vissa tendenser karakteristiska för åren kring sekelskiftet 1900: en dragning till det mystiska och ockulta men också till det nervöst sensibla och raffinerade.
 4. direkt anföring

  direkt anföring, mening (eller del av mening) som återger annans yttrande (eller tanke) som ordagrant citat.
 5. tolkning

  tolkning, förklaring, utläggning, interpretation, mångtydig term som används inom lingvistik, juridik, sociologi, filosofi, litteraturteori, musikkritik m.m.
 6. förbigående

  fö`rbigående subst. ~t ORDLED: för-bi--gå-end-et
  Svensk ordbok
 7. uppfinna

  upp`finna verb uppfann uppfunnit uppfunnen uppfunna, pres. uppfinner ORDLED: upp--finn-er SUBST.: uppfinnande, uppfinning
  Svensk ordbok
 8. hämta

  häm`ta verb ~de ~t ORDLED: hämt-ar SUBST.: hämtande, hämtning
  Svensk ordbok
 9. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok
 10. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok