1. cohors

  cohors, romersk truppavdelning, se kohort.
 2. cour

  cour, hov.
 3. cour

  cour, uppvaktning (vid hovet).
 4. cour

  cour, ord som ingår i vissa domstolsbenämningar, t.ex. Cour d’appel, appellationsdomstol.
 5. kohort

  kohort, kategori i det biologiska hierarkiska systemet använd på nivån antingen ovanför eller nedanför kategorin ordning.
 6. kohort

  kohort, demografisk term.
 7. kohort

  kohort, romersk infanterienhet.
 8. kohort

  kohort [-hårt´] subst. ~en ~er ORDLED: kohort-en
  Svensk ordbok
 9. centrecourt

  centrecourt el. centercourt [sen´terkårt, sen`terkårt el. senterkå´rt] subst. ~en ORDLED: centre--court-en, center--court-en
  Svensk ordbok
 10. kur

  1kur subst. ~en ~er ORDLED: kur-en
  Svensk ordbok