1. color

  color, medeltida musikteoretisk term med olika betydelser, bl.a. ett upprepat melodimönster i tenorstämman i en isorytmisk motetus.
 2. Eastman Color

  Eastman Color, negativ färgfilm för professionellt kinobruk, introducerad 1951 av Eastman Kodak Company.
 3. Natural Color System

  Natural Color System ®, färgsystem, se NCS.
 4. coloradogran

  coloradogran, vitgran, vit silvergran, kalifornisk ädelgran, Abies concolor, art i barrträdsfamiljen tallväxter.
 5. Coloradoöknen

  Coloradoöknen, engelska Colorado Desert, ökenområde som utbreder sig mellan San Gorgoniopasset i sydöstra Kalifornien, USA, och Coloradoflodens delta i norra Mexico.
 6. Coloradoplatån

  Coloradoplatån, stäppliknande, inom högre terräng skogbevuxet platåland inom de nordamerikanska delstaterna Colorado, Utah, Arizona och New Mexico.
 7. Coloradofloden

  Coloradofloden är en flod i USA och Mexico.
 8. coloradobagge

  coloradobagge, koloradobagge, koloradoskalbagge, Leptinotarsa decemlineata, art i skalbaggsfamiljen bladbaggar som är inhemsk i Mexico.
 9. Colorado

  Colorado, förkortat CO, delstat i USA; 270 000 km2, 5,5 miljoner invånare (2016).

 10. colorado-squawfisk

  colorado-squawfisk, Ptychocheilus lucius, art i familjen karpfiskar.