1. rom

  1rom [råm´] subst. ~men ORDLED: romm-en
  Svensk ordbok
 2. örhänge

  ö`rhänge subst. ~t ~n ORDLED: ör--häng-et
  Svensk ordbok
 3. kulvert

  kul´vert subst. ~en ~ar ORDLED: kulv-ert-en
  Svensk ordbok
 4. dekolletage

  dekolletage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: de-koll-et-ag-et
  Svensk ordbok
 5. bit

  1bit subst. ~en ~ar ORDLED: bit-en
  Svensk ordbok