1. color

  color, medeltida musikteoretisk term med olika betydelser, bl.a. ett upprepat melodimönster i tenorstämman i en isorytmisk motetus.
 2. Eastman Color

  Eastman Color, negativ färgfilm för professionellt kinobruk, introducerad 1951 av Eastman Kodak Company.
 3. Natural Color System

  Natural Color System ®, färgsystem, se NCS.
 4. coloradogran

  coloradogran, vitgran, vit silvergran, kalifornisk ädelgran, Abies concolor, art i barrträdsfamiljen tallväxter.
 5. Coloradoöknen

  Coloradoöknen, engelska Colorado Desert, ökenområde som utbreder sig mellan San Gorgoniopasset i sydöstra Kalifornien, USA, och Coloradoflodens delta i norra Mexico.
 6. Coloradoplatån

  Coloradoplatån, stäppliknande, inom högre terräng skogbevuxet platåland inom de nordamerikanska delstaterna Colorado, Utah, Arizona och New Mexico.
 7. Coloradofloden

  Coloradofloden, engelska Colorado River, spanska Río Colorado, en 2 900 km lång flod i USA.
 8. Colorado

  Colorado, förkortat CO, delstat i USA; 270 000 km2, 5,5 miljoner invånare (2016).

 9. coloradobagge

  coloradobagge, koloradobagge, koloradoskalbagge, Leptinotarsa decemlineata, art i skalbaggsfamiljen bladbaggar som är inhemsk i Mexico.

 10. colorado-squawfisk

  colorado-squawfisk, Ptychocheilus lucius, art i familjen karpfiskar.