1. kolaträd

  kolaträd,synonym abata-kola, Cola nitida, art i familjen malvaväxter.

 2. Paul Kay

  Kay, Paul, född 1934, amerikansk språkforskare, professor vid University of California i Berkeley 1966–95.
 3. kolorit

  kolorit, färghållning, färgens allmänna karaktär och verkan, vanligen hos en konstnärlig målning eller ett konsthantverksobjekt.
 4. färgämnen

  färgämnen, organiska och oorganiska ämnen som är färgade och som används för att ge föremål och material färg; jämför färgpigment.
 5. con-

  con-, latinskt prefix med betydelsen ’samman-’, ’sam-’, ’med’, använt i t.ex. confluo ’flyta samman’.
 6. gillesocialism

  gillesocialism (engelska guild-socialism), socialistisk idériktning som utformades i Storbritannien i början av 1900-talet av medlemmar av Fabian Society, ursprungligen av A.R. Orage och senare vidareutvecklad av främst G.D.H. Cole.
 7. multikollinearitet

  multikollinearitet, i multipel regressionsanalys beteckning för förekomsten av linjära samband mellan de förklarande variablerna; se regressionsanalys.
 8. aunjetitzkulturen

  aunjetitzkulturen, úněticekulturen, tidig bronsålderskultur, uppkallad efter platsen för ett gravfält nära Prag.
 9. atlantisk bronsålder

  atlantisk bronsålder, term för en kultur som karakteriseras av ett komplex av bronsföremål från 1000–500 f.Kr. vilka ofta påträffats utmed atlantkusten i Frankrike, England, Portugal och Spanien.
 10. Carlos Martínez Moreno

  Martínez Moreno, Carlos, 1917–86, uruguaysk författare.