1. Constantine

  Constantine, sedan 1981 officiellt Qacentina, stad i nordöstra Algeriet; 460 100 invånare (2010).
 2. Constantius I

  Constantius I ( Flavius Valerius Con­stan­tius, först i senare tradition kallad Constantius Chlorus), född ca 250, död 306, romersk kejsare.
 3. Constantius II

  Constantius II ( Flavius Julius Constantius), 317–361, romersk kejsare; son till Konstantin den store, sonson till Constantius I.
 4. constitutum possessorium

  constitutum possessorium, juridisk term för besittning av en sak, t.ex. att försålt eller pantsatt gods blir kvar i säljarens besittning för köparens räkning enligt en överenskommelse i ett avtal.
 5. consummatum est

  consummatum est, ’det är fullbordat’; Jesu sista ord på korset enligt Johannesevangeliet 19:30 i Vulgatas översättning.
 6. Constans

  Constans ( Flavius Julius Constans), född ca 320, död 350, romersk kejsare, yngste son till Konstantin den store.
 7. consommé

  consommé, stark, klar köttbuljong av hög kvalitet.
 8. Constance

  Constance , kvinnonamn av franskt ursprung, motsvarande latin constantia ’ståndaktighet’.
 9. stream of consciousness

  stream of consciousness, medvetandets ström, inre monolog, term för den litterära teknik som söker uttrycka det flöde av tankar och känslor som strömmar genom medvetandet (uttrycket från William James 1890).
 10. consensus omnium

  consensus omnium det (antagna) förhållandet att en uppfattning delas av alla; ofta anfört som skäl för att hålla ett visst antagande för sant även när egentlig evidens saknas (t.ex. att jorden är platt, att människan har en (odödlig) själ etc.).