1. Constantin Brâncuși

  Brâncuși, Constantin, 1876–1957, rumänsk skulptör, verksam i Paris.
 2. Conseil d’État

  Conseil d’État, fransk myndighet, instiftad 1799.
 3. Constitutio Antoniniana

  Constitutio Antoniniana, edikt om romersk medborgarrätt utfärdat av kejsar Caracalla 212, se Caracalla.
 4. Constitutio criminalis Carolina

  Constitutio criminalis Carolina, Carolina, CCC, det officiella namnet på kejsar Karl V:s straff- och processlag, vanligen kallad ”Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V”.
 5. Consultative Group International Agricultural Research

  Consultative Group International Agricultural Research, se CGIAR.
 6. Vietnam

  Vietnam, stat i Sydöstasien.

 7. World Wide Web Consortium

  World Wide Web Consortium, W3C, organisation för ett stort antal företag och forskningsorganisationer som arbetar med teknik för World Wide Web (WWW).

 8. Benjamin Constant

  Constant de Rebecque, Benjamin, 1767–1830, fransk politiker och författare.
 9. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.
 10. konnotation

  konnotation, innebörden hos en språklig term.