1. conservans

  conservans (lat., ’bevarande’), tillsats till läkemedelsberedningar för att förhindra att de förstörs av t.ex. bakterier.
 2. Consus

  Consus, romersk gud som skyddade skörden när den bärgats och ’gömts’ i förråden.
 3. constit.

  constit., sammanbindande eller löslighetspåverkande beståndsdel i läkemedel, t.ex. i tabletter, eller vatten i lösningar.
 4. consort

  consort, under 1500- och 1600-talen en instrumental kammarensemble (4–6 instrument) och kompositioner skrivna för en sådan ensemble.
 5. Consolida

  Consolida, det vetenskapliga namnet på ett av de växtsläkten som omfattar riddarsporrar.
 6. Constitución

  Constitución, stad i nordvästra Uruguay; för belägenhet se landskarta Uruguay.
 7. Constitución

  Constitución, stad i mellersta Chile; för belägenhet se landskarta Chile.
 8. Conspectus

  Conspectus , ett datorbaserat system utvecklat av Research Library Group (RLG), ett konsortium av betydelsefulla universitetsbibliotek i USA (Yale, Harvard, Stanford m.fl.).
 9. Constant

  Constant, egentligen Constant Nieuwenhuys, 1920–2005, nederländsk målare, skulptör och arkitekt.
 10. Constantinus I

  Constantinus I, romersk kejsare, se Konstantin den store.