1. Constantin Meunier

  Meunier, Constantin, 1831–1905, belgisk skulptör och målare.
 2. Constantius III

  Constantius III ( Flavius Constantius), död 421, romersk kejsare.
 3. consensus omnium

  consensus omnium det (antagna) förhållandet att en uppfattning delas av alla; ofta anfört som skäl för att hålla ett visst antagande för sant även när egentlig evidens saknas (t.ex. att jorden är platt, att människan har en (odödlig) själ etc.).
 4. Constantin Brâncuși

  Brâncuși, Constantin, 1876–1957, rumänsk skulptör, verksam i Paris.
 5. Constantijn Huygens

  Huygens, Constantijn, 1596–1687, nederländsk poet, kompositör och diplomat, far till Christiaan Huygens.
 6. consecutio temporum

  consecutio temporum (latin), grammatisk term, se tempusföljd.
 7. Conseil d’État

  Conseil d’État, fransk myndighet, instiftad 1799.
 8. Conseil de l’Europe

  Conseil de l’Europe , det franska namnet på Europarådet.
 9. Constable Pynt

  Constable Pynt, ort i östra Grönland; för belägenhet se topografisk karta Grönland.
 10. Constitutio Antoniniana

  Constitutio Antoniniana, edikt om romersk medborgarrätt utfärdat av kejsar Caracalla 212, se Caracalla.