1. Constant Coquelin

  Coquelin, Constant, 1841–1909, fransk skådespelare.
 2. Constantin Hansen

  Hansen, Constantin, 1804–80, dansk målare.
 3. Constantin Guys

  Guys, Constantin, 1805–92, nederländsk konstnär, verksam i London och Paris.
 4. consummatum est

  consummatum est, ’det är fullbordat’; Jesu sista ord på korset enligt Johannesevangeliet 19:30 i Vulgatas översättning.
 5. Constitutio criminalis Carolina

  Constitutio criminalis Carolina, Carolina, CCC, det officiella namnet på kejsar Karl V:s straff- och processlag, vanligen kallad ”Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V”.
 6. Conseil International de la Chasse

  Conseil International de la Chasse, C.I.C., Paris, internationell sammanslutning som verkar för bättre viltvård och jakt.
 7. Constantin von Tischendorf

  Tischendorf, Constantin von, 1815–74, tysk evangelisk teolog, bibelforskare, professor i Leipzig från 1851.
 8. Consultative Group International Agricultural Research

  Consultative Group International Agricultural Research, se CGIAR.
 9. consommé

  consommé subst. ~n ~er ORDLED: con-somm-én
  Svensk ordbok
 10. consensus

  consensus el. konsensus [-sen`- äv. -sen´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: con-sens-us, kon-sens-us
  Svensk ordbok