1. kaniner

  kaniner, nio av de tio släktena i familjen harar och kaniner (endast släktet Lepus betraktas som egentliga harar).
 2. konfederation

  konfederation ’förena genom ett förbund’, av con-, se kon-, och foedus ’förbund’, ’fördrag’), statsförbund, sammanslutning av självständiga stater, normalt baserad på folkrättsligt avtal.
 3. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 4. konjugation

  konjugation, överföring av DNA mellan en givarbakterie och en mottagarbakterie vilka är i fysisk kontakt med varandra.
 5. konform

  konform (senlat. eller medeltidslat. conformis, av latin con-, se kon-, och forma ’gestalt’, ’utseende’), likformig, överensstämmande; ordet ingår i facktermer inom många områden.
 6. senatus consultum

  senatus consultum, SC, beslut av den romerska senaten, protokollförda och från 197 f.Kr. arkiverade i aerarium, den romerska statskassan.
 7. dii consentes

  dii consentes, dii complices eller dii maiores, de tolv högsta romerska gudarna: Jupiter, Juno, Neptunus, Minerva, Mars, Venus, Apollo, Diana, Mercurius, Ceres, Vulcanus och Vesta.
 8. Prince Consort

  Prince Consort, den engelska titeln för prinsgemål.
 9. violininstrument

  violininstrument, familj av stråkinstrument med gemensam historia och i princip samma form, konstruktion och spelsätt.
 10. koncentration

  koncentration, substansmängdskoncentration, mängd av en komponent B (betecknad c B eller [B]) i en lösning, uttryckt som mängden B per volymenhet av lösningen.