1. credo

  credo, trosbekännelse, övertygelse, system av grundläggande värderingar.
 2. Credo

  Credo, trosbekännelsen.
 3. credo

  cre´do subst. ~t ~n ORDLED: cred-ot
  Svensk ordbok
 4. credo ut intelligam

  credo ut intelligam, ”jag tror för att jag skall förstå”, uttryck hos Anselm av Canterbury (hämtat från den gammallatinska översättningen av Jesaja 7:9).
 5. credo quia absurdum

  credo quia absurdum, ”jag tror därför att det är orimligt”, en teologisk sats som tillskrivs Tertullianus men som inte återfinns i hans verk med denna formulering.
 6. credosvit

  credosvit, i medeltida ikonografi de tolv apostlarna, målade runt kyrkans väggar, ofta i anslutning till konsekrationskorsen.
 7. kreditor

  kreditor, den som lämnar kredit (lån) till annan, fordringsägare.
 8. Rudolf Hagelstange

  Hagelstange, Rudolf, 1912–84, tysk författare.
 9. Signum

  Signum, romersk-katolsk kulturtidskrift, grundad 1975 genom sammanslagning av Credo och Katolsk informationstjänst, utgiven av jesuiterna i Uppsala.
 10. kreditiv

  kreditiv, åtagande av en bank att hålla visst belopp till en persons eller ett företags förfogande, t.ex. byggnadskreditiv.