1. Igor Stravinsky

  Stravinsky (Stravinskij), Igor, född 5 juni (17 juni enligt nya stilen) 1882, död 6 april 1971, rysk tonsättare, fransk medborgare 1934, amerikansk 1945.
 2. Johan Falkberget

  Falkberget, Johan, född 30 september 1879, död 5 april 1967, norsk författare.
 3. Otto Olsson

  Olsson, Otto, 1879–1964, tonsättare och organist.
 4. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 5. Joseph von Eichendorff

  Eichendorff, Joseph von, född 10 mars 1788, död 26 november 1857, friherre, tysk diktare och ämbetsman.
 6. kyrkomusik

  kyrkomusik, oklart avgränsad term för en mycket stor repertoar som på något sätt är förbunden med den kristna kyrkan.
 7. Albert Camus

  Camus, Albert, född 7 november 1913, död 4 januari 1960, fransk författare, född i Algeriet, Nobelpristagare i litteratur 1957.
 8. kör

  kör, en- eller flerstämmig sångensemble med flera personer i samma stämma; även den musik som framförs av en sådan ensemble kallas ibland kör, till exempel ”Fångarnas kör”.

 9. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 10. mässa

  1mäss`a subst. ~n mässor ORDLED: mäss-an
  Svensk ordbok