1. Gustaf Wingren

  Wingren, Gustaf, 1910–2000, teolog, professor i systematisk teologi, särskilt teologisk etik, vid Lunds universitet 1951–77.
 2. Inge Jonsson

  Jonsson, Inge, född 1928, litteraturforskare med idéhistorisk inriktning, professor i litteraturvetenskap, särskilt allmän och jämförande, vid Stockholms universitet 1973–94, universitetets rektor 1988–94, ordförande i Samfundet De Nio sedan 1988.
 3. Amund

  Amund, målare, verksam vid 1400-talets slut.
 4. rekviem

  rekviem , requiem, den romersk-katolska dödsmässan, benämnd efter inledningsorden Requiem aeternam dona eis (’Giv dem evig vila’).
 5. absurd

  absurd, orimlig, meningslös, förnuftsvidrig, löjlig.
 6. Gunnel Vallquist

  Vallquist, Gunnel, 1918–2016, författare och kritiker, ledamot av Svenska Akademien från 1982.
 7. Aimé Césaire

  Césaire, Aimé, 1913–2008, fransk författare och politiker från Martinique.
 8. Sven Stolpe

  Stolpe, Sven, 1905–96, författare, litteraturforskare och litteraturkritiker, redaktör för tidskriften Fronten 1931–32, medredaktör i Credo 1951–60, kritiker i Aftonbladet 1945–61 och lektor i Mjölby 1964–72.
 9. Carl Tham

  Tham, Carl, född 1939, politiker och ämbetsman, statsråd 1978–79 och 1994–98, riksdagsman 1976–82, Sveriges ambassadör i Tyskland 2002–06; jämför släktartikel Tham.
 10. Carola

  Carola, artistnamn för Carola Häggkvist, född 1966, sångerska.