1. Creodonta

  Creodonta, urrovdjur , det vetenskapliga namnet på en utdöd grupp rovdjur, vanlig i äldre tertiär.
 2. urrovdjur

  urrovdjur, annat namn på den utdöda däggdjursordningen Creodonta.
 3. rovdjur

  rovdjur, Carnivora, ordning däggdjur med ca 290 nu levande arter (för indelning i underordningar, familjer och underfamiljer se textruta).
 4. däggdjur

  däggdjur, Mammalia, klass ryggradsdjur med ca 5 400 nu levande arter.