1. E.E. Cummings

  Cummings, Edward Estlin, ofta skrivet e.e. cummings, 1894–1962, amerikansk författare.
 2. Richard Cumberland

  Cumberland, Richard, 1732–1811, brittisk författare, dotterson till Richard Bentley.
 3. Franz Cumont

  Cumont, Franz, 1868–1947, belgisk arkeolog och religionshistoriker, professor i klassisk filologi i Gent 1892–1912 och museikonservator i Bryssel 1899–1912.
 4. Puerto Cumarebo

  Puerto Cumarebo, stad i nordvästra Venezuela; för belägenhet se landskarta Venezuela.
 5. Kap Cumberland

  Kap Cumberland, udde på Espíritu Santo i norra Vanuatu; för belägenhet se landskarta Vanuatu.
 6. Benedict Cumberbatch

  Cumberbatch, Benedict, född 1976, brittisk skådespelare.

 7. William Augustus Cumberland

  Cumberland, William Augustus, hertig av Cumberland, 1721–65, brittisk lantmilitär, son till Georg II av Storbritannien.
 8. Johan Petter Cumelin

  Cumelin, Johan Petter, 1764–1820, målare och gravör.
 9. makaronisk diktning

  makaronisk diktning (ordet möjligen samhörigt med makaroner, då med tanke på de olika ingredienserna i dessa), i egentlig mening diktning där ord ur ett språk får böjningsändelser från ett annat, vanligen latin, t.ex. ”nostris täppis et trädibus åkris” (Stiernhielm).
 10. betyg

  betyg, betygsgivning, utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod.